Revenue centers - Skapa/editera

Här kan du lägga upp olika kostnadsställen för dina stores. Detta för att din försäljning ska redovisas mot rätt kostnadsställe.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Organization i sidomenyn och välj sedan Revenue centers.

Den första vyn visar de Revenue centers som du redan har skapat. Om du inte har skapat några ännu så är listan tom.
Om du har flera kostnadsställen så kan det vara enklare att söka, det gör du genom att skriva in i sökrutan uppe till vänster.

 


För att skapa ett Revenue center så klickar du på Create revenue center

Fyll sedan i namn för att du enkelt ska se vart denna tillhör, samt ange vilket kostnadsställe det är. (Denna information måste även finnas i ditt bokföringssystem)

Klicka på Save när du är klar så hamnar den i listan.

 


Om du vill editera, exempelvis ändra namn så klickar du på de tre punkterna ute till höger.

Du får då fram samma formulär som du först fick fylla i, ange namn och vilket kostnadsställe det ska vara.

Klicka på Save när du är klar så hamnar den i listan.