States och färger

"States" är de olika faser som en order kan vara i under beställningsprocessen (påbörjad, paketerad, serverad osv.).

States beskriver rent praktiskt hur långt en specifik orderrad har kommit i tillagningsprocessen. Standardinställningarna är att KDS:en hanterar staten SENT, PACKAGED och SERVED - så trycker man en gång på en order så flyttas orderraderna till state PACKAGED och trycker man ytterligare en gång så flyttas dom till state SERVED och ordern anses då vara serverad till kund.

Det finns dock två ytterligare states - STARTED och FINISHED och nedan beskrivning utgår från att alla dessa states har valts i inställningarna (Interaktioner med staten kan göras under Inställningar → Filters).

Olika states och deras färger:

 • SENT
 • Färg: Vit, se orderraderna på Order #1

 • Beskrivning: När en order initialt kommer in till KDS:en så får alla dess rader statet SENT.

 • STARTED

  • Färg: Orange, se orderraderna på Order #2

  • Beskrivning: Raderna får detta state efter 1:a tryckningen på ordern.

 • FINISHED

  • Färg: Grön, se orderraderna på Order #3.

  • Beskrivning: Raderna får detta state efter 2:a tryckningen på ordern.

 • PACKAGED

  • Färg: Lila, se orderraderna på Order #4.

  • Beskrivning: Raderna får detta state efter 3:e tryckningen på ordern. Notera även att ordern är utgråad, vilket signalerar att nästa tryckningen kommer att göra att ordern sätts till statet SERVED och försvinner från KDS:en.

 • SERVED

  • Färg: Blå, se orderraden med produkten Mjölglas på Order #5.

  • Beskrivning: Raderna får detta state efter 4:e tryckningen på ordern. Om det bara finns 1 KDS som hanterar alla produkter så kommer rader med statet SERVED aldrig att visas, eftersom då hela ordern kommer att vara i statet SERVED och därför kommer att försvinna. Däremot om hantering av ordrar delas upp mellan flera olika KDS:er så kan KDS 2 hantera mjölkglas som i exempel-order #5 och bli klar innan Kanelbullen blir klar, vilket då illustreras med den blåa färgen.