Våra olika rapport typer

En rapporttyp är en fördefinierad mall för en rapport som används för att generera rapportresultat till en fil.

Business Insights-systemet använder fördefinierade rapporttyper som är skräddarsydda för att passa de flesta av våra kunders behov. Vi förbättrar kontinuerligt befintliga rapporttyper och lägger till nya.

Varje rapporttyp har sitt eget specifika filformat som används för att exportera data. De vanligaste filformaten är Excel och CSV (Comma Separated Values).

Rapport typer: