Vad är en MPOS?

Du kommer att se uttrycket MPOS lite här och där. Vad betyder det egentligen?

MPOS är en förkortning för Mobile Point Of Sales, en "mobil säljpunkt" på svenska. En MPOS är en kassa som kan flyttas utan att man förlorar funktionerna.

Våra MPOS är egentligen en iPad som har en app som vi har utvecklat. All information lagras i "molnet", alltså inte på den enskilda iPaden. Det gör att du kan byta hårdvara eller utöka med fler kassor utan att förlora någon information eller några inställningar på den nya enheten.