VAT groups - Skapa och editera

Skapa VAT groups för att du ska kunna styra vilka produkter som har vilken moms.

Logga in i Leeroy Cloud, klicka på Product management i sidomenyn, välj Groups och sedan VAT groups i övre menyn.

Den första vyn visar de grupper som du redan har skapat. Om du inte har lagt in några grupper ännu så är listan tom.


För att skapa en VAT group så behöver du först klicka på Create i det övre vänstra hörnet.

Ange ett namn som du vill att denna grupp ska ha, exempelvis Mat
Välj sedan vilken moms som denna ska ha, exempelvis 12%
Och klicka sedan på Create.


Editera


Om du vill editera en VAT group så klickar du på de tre punkterna ute till höger för att få upp edit.

Om du klickar på Edit så blir du skickad till formuläret med namn och att du kan sätta olika moms beroende på om det är Delivery, Eat in eller Takeaway.
Om det är samma moms på alla så sätter man endast in på Default.

När du är klar så klickar du på Update.